תיאום מערכות

בניית וירטואלית BIM - 3D

יכולות החברה מאפשרות:

  • הפחתה משמעותית של בעיות תכנון.
  • גילוי, התראה וטיפול מוקדם בבעיות - מניעת פגיעה בפרויקט.
  • שיפור תאום בין המתכננים והיועצים.
  • קיצור משך התכנון.
  • שיפור ברצף הבנייה וקיצור לוח זמנים.
  • שיפור באיכות התכן ואיכות הביצוע.
  • שיפור בביטחון בעלות הפרויקט.
  • חיסכון כספי ושיפור ברווח הכללי של הפרויקט.

צור קשר

© 2015 All rights reserved

לבנות חכם יותר

VIRTUA חוסכת לך זמן וכסף תוך שיפור האיכות על ידי גילוי מוקדם ומניעת בעיות במהלך הבנייה

Virtual Construction